OK

  کم شنوایی و تاثیر آن در زندگی فرد کم شنوا

آیا شما اینگونه هستید؟آیا بستگان و دوستان شما نظراتی راجع به مشکلات شنوایی شما دارند ؟آیا همیشه مجبورند تا با شما بلند صحبت کنند و جملات را دوبار تکرار کنند؟
کم شنوایی تنها زندگی خود شما را تحت تاثیر قرار نمی دهد.بلکه بر زندگی تمامی افرادی که با شما در ارتباط هستند تاثیر می گذارد.
تصور کنید با یکی از بهترین دوستان خود در حال صرف شام هستید ، شما تمام سعی خود را می کنید تا متوجه تمامی حرف های وی شوید ولی برخی صحبت ها برای شما واضح نیستند.دوستان و بستگان شما همواره سعی می کنند شما را همراهی کنند ولی آن ها واقعیت مشکل شما را درک نمی کنند و ممکن است همیشه انرژی و زمان کافی برای کمک به شما را نداشته باشند.قبل از اینکه حوصله آن ها تمام شود بهتر نیست برای درمان کم شنواییتان فکری کنید؟


کم شنوایی و تاثیرات روانی آن

همه ما علاقمندیم بر زندگی خود کنترل داشته باشیم و بتوانیم با دیگران به خوبی ارتباط برقرار کنیم.اما زمانی که شما به دنبال رفع مشکل شنوایی خود نباشید همه روابط شما تحت تاثیر قرار می گیرند.شما ممکن است دوره ای از احساسات مختلف از نگرانی تا اضطراب تا ناراحتی و احساس تنهایی را تجربه کنید.و یا زود احساس خستگی کرده و انرژی بیش تری را برای تمرکز کردن صرف کنید.در صورتی که به مشکل شنوایی رسیدگی نشود کم شنوایی می تواند باعث جدایی فرد از اجتماع شود و در نهایت منجر به افسردگی شود.
خوشبختانه راه هایی وجود دارد تا بتوانید بر این مشکلات فایق آیید .تحقیقات نشان می دهند که درمان کم شنوایی تاثیر مثبتی بر وضعیت فیزیکی و روانی فرد کم شنوا دارد.
آیا می دانستید که کم شنوایی در صورتی که درمان نشود می تواند باعث مشکلات روانی و اجتماعی شود؟در این موارد روابط بین فردی تحت تاثیر قرار گرفته است.اعتماد به نفس فرد کاهش یافته و احساس تنهایی بر فرد غالب می شود.


کم شنوایی

آمار نشان می دهد از هر هفت نفر یک نفر دچار کاهش شنوایی کامل است و یک نفر از هر 10 نفر به دلیل افت شنوایی نیاز به استفاده از سمعک دارد.تحقیقات نشان داده است که تنها کم تر از 14 در صد افرادی که واقعا نیاز به استفاده از سمعک دارند از سمعک استفاده می کنند.یعنی 86 درصد از افرادی که نیاز به استفاده از سمعک دارند،بدون آن از زندگی کم تر لذت می برند.افت شنوایی هم دقیقا مانند افت بینایی سیر صعودی دارد و اگر به آن بی توجهی شود هر روز بیش تر پیشرفت می کند. میزان کم شنوایی در افراد مختلف متغیر است.بین هر دو حالت شنیدن به صورت کامل و هیچ چیز نشنیدن درجات زیادی از کم شنوایی وجود دارد.این کم شنوایی ها به صورت کم شنوایی ها به صورت کم شوایی ملایم ،کم شوایی متوسط ،کم شنوایی شدید و کم شنوایی عمیق تقسیم بندی می شوند.بیش تر کاهش های شنوایی از نوع کاهش شنوایی ملایم هستند.


  کاهش شنوایی یا افت شنوایی یعنی چه؟

انواع کم شنوایی را می توان به صورت زیر معرفی کرد:
1-کم شنوایی(افت شنوایی) ملایم:قادر به شنیدن صدای ملایم و آرام نبودنو مشکل در درک گفتار در محیط های شلوغ داشتن
2-کم شنوایی متوسط(افت شنوایی):قادر به شنیدن صداهای ملایم و متوسط نبودن وبه طور قابل ملاحظه ای مشکل در درک گفتار داشتن ،حتی هنگامی که شلوغی محیط هم زیاد نیست.
3-کم شنوایی شدید:برخی صداهای بلند قابل شنیدن هستند ولی ارتباط بدون سمعک امکان ندارد.
4- کم شنوایی عمیق :برخی صداهای خیلی بلند قابل شنیدن هستند اما شنیدن بدون هر گونه سمعکی غیر ممکن است.

pasargad clinicعلت ایجاد افت شنوایی

کم شنوایی می توند به علت آسیب و یا انسداد هر کدام از سه قسمت گوش باشد.
اگر کاهش شنوایی به دلیل مشکلات در گوش خارجی یا گوش میانی باشد به آن کم شنوایی از نوع انتقالی می گویندو اگر افت شنوایی در اثر آسیب به گوش داخلی باشد به آن افت شنوایی حسی –عصبی می گویند که بیش ترین آمار را در بین کاهش های شنوایی دارد.در برخی افراد افت شنوایی ترکیب از این دو حالت است که به آن کم شنوایی مختلط می گویند.


برخی علت های ایجاد کاهش شنوایی

:گوش خارجی

معمولا میزان زیاد جرم یا وکس گوش در گوش خارجی یا وجود عفونت در کانال گوش می تواند باعث آسیب به گوش خارجی و ایجاد کم شنوایی بشود.

pasargad clinic

:گوش میانی

پارگی پرده گوش و عفونت گوش از آسیب های گوش میانی هستند.بیشتر مشکلات گوش خارجی و میانی با دارو یا جراحی به طور قابل ملاحظه ای قابل درمان است.و اگر هم درمان نشود با استفاده از سمعک فرد می تواند از شنوایی خود به اندازه کافی بهره ببرد.


:گوش داخلی

  کم شنوایی اغلب از آسیب به گوش داخلی شکل می گیرند.دلایل این آسیب ها شامل:افزایش سن ،در معرض صداهای اضافی بودن،مصرف برخی از داروها ،بیماری های دوران کودکی ،ژنتیک و آسیب های وارده به سر و اعصاب.در این حالت سلول های ظریف حلزون آسیب دیده و به همین دلیل سیگنال های صدا به مغز منتقل نمی شوند.در کل آسیب های گوش داخلی قابل برگشت نیستند ولی با یک سمعک خوب می تواند تا حدودی به حالت عادی برگشت.