OK

نگهداری سمعک توسط کاربر سمعک

اگر از سمعک پشت گوشی یا از سمعک داخل گوشی و یا از سمعک داخل کانال گوش استفاده می کنید تمیز کردن روزانه آن برای عملکرد مناسب این سمعک بسیار ضروری است. برای شماچندین توصیه ساده داریم که شما باید بطور منظم آنها را بکار ببرید:


سمعک داخل گوشی وسمعک کاملا داخل کانال:

جرم موجود در کانال گوش باعث بسته شدن و گرفتگی دهانه سمعک می شود. به منظور تسهیل در تمیزکردن جرم گوش از سمعک داخل گوشی،سمعک مجهز به یکی از سیستمهای محافظ در برابر جرم گوش می باشد که اصطلا حا به آن فیلتر یا وکس گارد می گوییم و برای خارج نمودن سریع و راحت جرم گوش و جلو گیری از ورود جرم به داخل سمعک به کار می رود.

paion

سمعک پشت گوشی

با دستمال خشک سمعک و قالب آن را پاک کنید . به یاد داشته باشیدهرگز خود سمعک را نشوئید.
تمام جرم های گوش را از داخل دهانه سمعک و قالب تمیز کنید زیراموجب کاهش تاثیر و عملکرد سمعک می شوند.
هنگام شب که از سمعک استفاده نمی کنید ، درب باتری راباز کنید تا هوا در آن جریان پیدا کند.


روش شستشوی قالب گوش و نگهداری سمعک:

شتشوی قالب سمعک باید بطور منظم انجام شود. قالب گوش را از سمعک جدا کنید و قالب را با آب ولرم و صابون بشوئید. از مواد شوینده قوی برای این منظور استفاده نکنید.قالب را با آب شستشو داده و آبکشی نمائید.ممکن است قطراتی از آب داخل قالب گوش و یا لوله آن باقی بماند.در این موارد برای نگهداری از سمعک ، وسایل خاصی برای دمیدن هوا درسمعک در اختیار تکنسین سمعک شما قرار دارد که قطرات آب را خارج نماید.قبل از اتصال مجدد سمعک به قالب گوش و لوله آن مطمعن شوید که قالب و لوله کاملا خشک شده باشند.

paion

نباید ها در نگهداری سمعک :

هیچ وقت از آب یا الکل برای پاک کردن سمعک استفاده نکنید. شما می توانید سطح خارجی سمعک را با پارچه و یافرچه مخصوص پاک کردن سمعک که با سمعک به شما داده می شود خشک وپاک کنید. هر زمان که از لوسیون ( مخصوصا لوسیونهای برنزه شدن پوست) استفاده می کنید ، دست ها را قبل از تماس با سمعک و یا باتری گذاشتن در سمعک کاملا تمیز کنید. اسپری مو زدن نیز می تواند باعتث آسیب به سمعک شود.برای حفاظت بهتر از سمعک هیچ وقت نباید سمعک را درنزدیکیه گرما قرارداد سمعک نباید در معرض رطوبت قرار بگیرد. مانند سونای بخار یا زیر دوش یا باران شدید .اگر سمعک در محیط بسیار مرطوبی قرار بگیرد باید سریع آن را خشک کنید و برای رسیدگی به متخصص سمعک مراجعه کنید.

paion