OK

اشکال سمعک

همان طور که افت شنوايي درجات مختلفي دارد، سمعکها نيز بر اساس ميزان افت شنوايي که در آن قابل تجويز هستند اشکال مختلفي دارند. خوب است بدانيم که هر چه سمعک کوچکتر باشد قدرت کمتري دارد مثلاً سمعکهاي نامرئي تا افت شنوايي 65% را پوشش مي دهند ولي سمعکهاي پشت گوشي بزرگ تا 95% افت شنوايي را پوشش مي‌دهد. متداول ترين اشکال سمعک به شرح زير هستند:


همان طور که افت شنوايي درجات مختلفي دارد، سمعکها نيز بر اساس ميزان افت شنوايي که در آن قابل تجويز هستند اشکال مختلفي دارند.
خوب است بدانيم که هر چه سمعک کوچکتر باشد قدرت کمتري دارد مثلاً سمعکهاي نامرئي تا افت شنوايي 65% را پوشش مي دهند ولي سمعکهاي پشت گوشي بزرگ تا 95% افت شنوايي را پوشش مي‌دهد.
متداول ترين اشکال سمعک به شرح زير هستند:

1- سمعک کاملاً داخل مجرا (نامرئي) CIC
کوچکترين نوع سمعک است و تقريباً در عمق مجراي گوش قرار مي گيرد. به شرطي که مجراي گوش قطر خوبي داشته باشد، مي تواند نامرئي باشد. تمامي اجزاي اين نوع سمعک داخل مجراي گوش قرار مي‌گيرد. به علت حفظ وضعيت طبيعي اکوستيکي مجرا و لاله گوش و قرار گيري در داخل مجرا که باعث رزونانس طبيعي تر صدا مي شود تا افت شنوايي حدود 65% بهترين گزينه تجويز سمعک است. به علت کوچک بودن سمعک امکان استفاده از ميکروفون زوم دار و تنظيم صدا نيست ولي در انواع جديد سمعکهاي نامرئي هوشمند با بکارگيري کنترل از راه دور مي توان صدا را کم و زياد کرد، برنامه شنيداري سمعک را عوض کرد و يا صداي سمعک را قطع کرد. باتري متداول اين سمعکها سايز 10 است.
2- سمعک داخل کانال ITC
کمي بزرگتر از سمعک CIC است و قدرت بيشتري دارد (تا افت شنوايي حدود 70 درصد قابل تجويز است) قسمت بلندگوي سمعک داخل مجراي گوش نصب مي‌شود و ميکروفون و باتري و پردازشگر سمعک در ابتداي مجراي گوش قرار مي گيرند. اين سمعک تا حدودي در داخل مجراي گوش پيداست و امکان استفاده از دکمه تغيير برنامه شنيداري، ولوم تنظيم صدا، ميکروفون زوم دار هم فراهم مي باشد. باتري متداول اين سمعکها سايز 312 است.
3- سمعک داخل گوشي ITE
يا سمعک فول شل که کل صدفي(گودي) گوش را پر مي کند تا افت شنوايي 75 درصد پوشش مي دهد. از نظر استفاده براي بيمار راحت تر است و باتري بزرگتري دارد (سايز 13 يا گاهي 312). سمعک ITE بيشترين امکانات تنظيمي را در اختيار بيمار مي گذارد و ميتواند شامل ونت بزرگ، ولوم کنترل، دکمه تعويض برنامه ، ميکرفون جهت دار، تله کويل اتوماتيک و ... باشد.
4- سمعک پشت گوشي BTE
مامي قطعات سمعک داخل پوسته اي پلاستيکي قرار گرفته و صدا از طريق يک مجراي لوله اي شکل به قالب گوش که داخل مجرا يا صدفي گوش است، انتقال مي يابد. تا افت شنوايي 95% قابل تجويز است (و باتري شماره 13 يا 675 باتري متداول آنها است) و معمولاً براي اطفال زير 7 سال و افراد مسن بالاي 75 سال بهترين گزينه سمعک است. انواع جديد آن بنام ميکرو خيلي کوچک بوده و ظاهر مقبولتري دارند و امکانات بسيار خوبي هم براي کاربر سمعک ايجاد کرده اند و در حال حاضر اکثر کاربران سمعکهاي پشت گوشي مايل به استفاده از سمعکهاي ميکرو هستند.
در انواع جديدي از اين سمعکهاي ميکرو، سمعک داراي باتري دائمي و قابل شارژ مي‌باشد و نيازي به تعويض باتري نيست.
انواعي از سمعکهاي پشت گوشي هم که با تکنولوژي نانو امکان مقاوم سازي به آب در آنها حاصل شده از شرکت فوناک سوئيس، اينتر تون دانمارک، زيمنس آلمان و رکستون آلمان وارد کشور شده است.
5- سمعک جيبي BW
که ميکروفون و تقويت کننده داخل يک جعبه پلاستيکي يا فلزي قرار دارد و بلندگوي سمعک به وسيله يک سيم به اين جعبه وصل شده و با يک قالب داخل صدفي گوش قرار مي گيرد. به علت اشکالات فني بسيار و سختي استفاده ديگر طرفدار ندارد و تجويز هم نمي شود. (مگر در موارد خيلي خاص و مثلاً افت شنوايي عميق در شيرخواران)
6- سمعک عينکي
قطعات سمعک داخل دسته عينک قرار مي گيرد و مي تواند يک طرفه يا دو طرفه باشد. با تکامل سمعکهاي داخل گوشي اين سمعکها هم چندان مقبول نيستند. انواعي از سمعکهاي عينکي که صدا را از طريق ارتعاش استخواني به گوش انتقال مي دهند، هم اکنون در انواع ديجيتال عرضه مي شوند. اين سمعکها خاص بيماراني هستند که مجراي گوش آنها يا مسدود است يا به علت پاره بودن پرده گوش ترشح عفوني مزمن دارند.
7- سمعک کاشتني
قطعات سمعک در محفظه گوش مياني نصب مي شود. اين سمعکها در حال حاضر مراحل تحقيقاتي خود را مي گذارند و متداول نشده‌اند.
8- کاشت حلزون
براي موارد کم شنوايي عميق (خصوصاً در کودکان زير 5 سال) کاشت حلزون تجويز مي شود. کار بررسي کانديداتوري کاشت حلزون کاري تيمي و تخصصي است و دستگاه آن اگر چه کمي شباهت به سمعک دارد ولي در مرحله آخر صدا به بلندگو نمي رود و به يک سري الکترود منتقل مي شود که اين الکترودها مستقيماً به سلولهاي عصبي غشاء پايه حلزون مي چسبند و سيگنال الکتريکي مستقيماً به آنجا و به مغز مي رود.
طبيعي است که انتخاب اينکه از ميان اشکال فوق کداميک براي فرد کم شنوا صحيح است کاري تخصصي و در صلاحديد متخصص شنوايي شناسي است. با جمع بندي مقدار و نوع افت شنوايي، سن و جنس، موقعيت شغلي، توقع بيمار، احتمال پيشرونده بودن افت شنوايي و برخي محاسبات کامپيوتري و شبيه سازي کم شنوايي، شنوايي شناسي سمعک مناسب را انتخاب کرده و پيشنهاد مي دهد. با توجه به اينکه تجويز سمعک توسط افراد غير اديولوژيست باعث خطاي جدي در محاسبات مربوط به خروجي سمعک مي شود و افت شنوايي مجدد و نارضايتي از کيفيت صدا را به همراه دارد؛ جدا توصيه مي‌کنيم جهت مشاوره و خريد سمعک فقط به مراکز شنوايي شناسي مراجعه کنيد و از خريد سمعک از مغازه ها و افراد ناوارد (غير اديولوژيست) حتما خودداري نماييد.


1396/03/27

Bookmark and Share   شماره خبر :3102 تعداد بازدید :1208

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload