OK

سنجش شنوايي و ارزيابي شنوايي کودک

ارزيابي شنوايي کودکان نياز به متخصص شنوايي شناس کودکان Pediatric Audiologist دارد که به تمامي جنبه هاي ارزيابي شنوايي کودکان تسلط داشته باشد.


ارزيابي شنوايي کودکان نياز به متخصص شنوايي شناس کودکان Pediatric Audiologist دارد که به تمامي جنبه هاي ارزيابي شنوايي کودکان تسلط داشته باشد.
همچنين ارزيابي شنوايي کودکان به محيط خاصي نياز دارد که کودک در آن راحت باشد
و احساس ترس يا ناراحتي نداشته باشد که اين مراکز در سطح کشور و حتي تهران بسيار محدود مي باشند.
در کلينيک هاي شنوايي سنجي و تجويز سمعک نجواي ايرانيان خوشبختانه دو عامل ذکر شده رعايت شده است.
اصلي ترين آزمون هاي ارزيابي شنوايي نوزادان و کودکان آزمون OAE و ABR مي باشد.
که OAE حلزون گوش را بررسي مي کند و ABR عصب گوش و ساقه مغز نوزاد و کودک را بررسي مي کنند.


1396/03/27

Bookmark and Share   شماره خبر :3105 تعداد بازدید :611

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload